Co Vám nabízíme...
   Analýzu Vašich financí
   Zpracování optimalizace
   pojištění, spoření, půjček
   Trvalou péči o Vaše finance

   Finanční produkty
   Pojištění osob
   Firemní pojištění
   Pojištění majetku
   Půjčky, hypotéky
   Spoření

   Výhodné investice
   Podílové fondy
   Investování do zlata
 
  Internacionální
  majetkové poradenství

Kristýna M. Schomannová
tel.: +420 603 749 965

     Chraňte sebe a své blízké
              před nenadálou situací

Pojištění osob

Existuje mnoho druhů pojištění, kterými lze pojistit sami sebe nebo své blízké.

Životní pojištění

Jedná se o dlouhodobé pojištění uzavírané nejčastěji na více jak 10 let. Jeho hlavním účelem je ve většině případů krytí rizika smrti, avšak lze k němu uzavřít další doplňková pojištění, jež mají za cíl krýt ostatní rizika, jako např. plnou invaliditu, úraz apod.

Úrazové pojištění

Jedná se o pojištění, která jsou založena za účelem krytí rizika úrazu.

- Pojištění pro případ smrti následkem úrazu
- Pojištění za dobu nezbytnou k léčení úrazu
- Pojištění pro případ trvalých následků úrazu
- Pojištění denní dávky při hospitalizaci následkem úrazu i nemoci
- Pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti

Cestovního pojištění

Kdyby se při cestách do zahraničí stal například úraz, můžete využít pojištění léčebných výloh, kdy za Vás pojišťovna uhradí náklady na léčení, léky, hospitalizaci

- pojištění dětí i dospělých
- pojištění léčebných výloh se může vztahovat i na teroristické útoky
- lze sjednat doplněk náhrad nákladů za zásah horské služby
- pojištění úrazu, zavazadel, odpovědnosti za škodu

Pojištění odpovědnosti

Chrání Vás před škodami, které můžete způsobit v občanském životě nebo v zaměstnání. Příkladem může být zavinění dopravní nehody při jízdě na kole, pojištění daňových poradců nebo lékařů apod.

Pojištění právní ochrany

Pokud budete mít takovou pojistnou smlouvu podepsánu, pojišťovna za Vás zaplatí právníky, soudní výlohy. Zpravidla pojišťovny svým klientům garantují osobního poradce, který se o ně stará od podepsání smlouvy, je neustále v kontaktu, radí a prosazuje klientovy zájmy.

 

   Víte, že...


  Průměrná škoda z havarijního pojištění dosáhla loni 30 tisíc korun. Často však jde o podstatně vyšší částky. Mezi nejvyšší patří škody způsobené krádeží, kde se průměrné vyplacené pojistné plnění pohybuje
na úrovni 250 tisíc korun
.
 

 
   Kontakt


Kristýna M. Schomannová
IMP Majetkové poradenství

Vévodská 691
250 64 Hovorčovice

mobil: +420 603 749 965

e-mail: schomannova@email.cz

IČ: 87009277